ميكروتوم MH733

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

میکروتوم MH733

تولید کمپانی الکترومکانیکال از کشورچین.

       دمای مناسب آزمایش 0°C – +40°C .

       رطوبت مناسب: 80% غیر متراکم.

       ضخامت برش  μm 1~60 .

      محدوده برش قابل تنظیم:

1~10 μm با افزایش 1 μm .

10~30 μm با افزایش 5 μm .

30~60 μm با افزایش 10 μm .

       تغییر موقعیت پایه نگهدارنده ی تیغه:

<!--  شمال - جنوب 25 mm ±

        زاویه  قابل تنظیم نمونه  ° 15 - ° 1 .

         دقت برش: + 5 ٪.

         اندازه برش به دست آمده  25 X 30 mm .