میکروتوم JK 1369

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

میکروتوم JK1369

تولید کمپانی الکترومکانیکال از کشورچین.

       ضخامت برش  μm 1~60 .

       محدوده برش قابل تنظیم

       با افزایش 1 μm .

       با افزایش 2 μm .

       با افزایش 5 μm .

       تغییر موقعیت پایه نگهدارنده ی تیغه:

       شمال - جنوب 25 mm ±

       چپ – راست 40 mm ±

        زاویه  قابل تنظیم نمونه  ° 15 - ° 1 .

        دقت برش: + 10٪.

        اندازه برش به دست آمده  30 X 40 mm .