سانتریفیوژ 2041

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

سانتریفوژ 6000 دور, با نمايشگر ديجيتال سرعت و زمان ، تایمر 60-0 دقیقه و امكان نصب روتور: 8 شاخه 50 سي سي زاويه ثابت 6000 دورBR(5434), 24 شاخه 15 سي سي زاويه ثابت 6000 دورBR(5431)