سانتریفیوژ CR4000

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

ساخت کمپانی سنتوریون انگلیسسانتریفیوژ 15000 دور 
با ظرفیت 1 لیتر
همراه با نمايشگر ديجيتال
تایمر 99-0 دقیقه
 با قابلیت برنامه ریزی
با امكان نصب روتور :
4 شاخه 250 سي سي زاويه متغير 4000 دورBRK5510
24شاخه 15 سي سي زاويه ثابت 6000 دور BRK5324
8 شاخه 50 سي سي زاويه ثابت 6000 دورBRK5308