سانتریفیوژ C2041

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

سنتوریون انگلیسسانتريفیوژ 4000 دور
1 ليتري
 با نمايشگر ديجيتال سرعت و زمان
تايمر 99-0 دقیقه
با امكان نصب روتور : 
4 شاخه 250 سي سي زاويه متغير 4000 دور BR5510
8 شاخه 50 سي سي زاويه ثابت 4000 دور فلزی BR5434
24 شاخه 15 سي سي زاويه ثابت 4000 دور فلزی BR5431