سانتریفیوژ C2004

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

سانتريفوژ مولتي روتور 4000 دور با نمايشگر ديجيتال سرعت و زمان ، تايمر 99-0 با امكان نصب روتور BR(5505) 4 شاخه 100 سي سي زاويه متغير 4000 دور , BR(5434) 8 شاخه 50 سي سي زاويه ثابت 4000 دور, BR(5431) 24 شاخه 15 سي سي زاويه ثابت 4000 دور