سانتریفیوژ C2006

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

سانتریفوژ 6000 دور زاویه ثابت، با نمایشگر دیجیتال سرعتو زمان ،  تایمر 99 - 0 دقیقه، با امکان نصب روتورهای:

BR5406 : روتور 6 شاخه 50 سی سی زاویه ثابت 6000 دور

BR5408 : روتور8 شاخه 15 سی سی زاویه ثابت 6000 دور

BR5412 : روتور12 شاخه 15 سی سی زاویه ثابت 6000 دور