بوبین رمکرف J1210

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

بوبین رمکرف 400 ولت با 10 سانت جرقه ثابت ، حداکثر 50000 ولت