دیاپازون 8 عددی J0064

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

دیاپازون (8 عددی) با فركانس هاي مختلف