گردش ماه و زمین J0161

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

گردش ماه و زمين پرتابل الكتريكي