لوله های گیسلر J0157

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

لوله های گیسلر 6 عددي  (هليم ، جيوه ، ازت ، هيدروژن ، آرگون ، نئون )