اسپکتروسکوپ J0160

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

اسپكتروسكوپ سه شاخه با منشور ( طيف نما دبيرستاني )