ترازوی سه نرده ای MB311

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

- ترازوی سه بازو كفه آويز 0.01 گرم تا 311 گرم ساخت کمپانی اوهايوس آمريكا
- ترازوی سه بازو كفه آويز 0.01 گرم تا 311 گرم ساخت کمپانی لارک چین