ترازوی سه نرده ای MB2610

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

- ترازوی سه بازو 0.1گرم تا 2610 گرم  يك كفه ساخت کمپانی اهايوس آمريكا
- ترازوی سه بازو 0.1گرم تا 2610 گرم ساخت کمپانی لارک چین