زمان سنج دیجیتال J0201

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

كرونومتر ديژيتال شمارنده  همراه با2 عدد سنسور يوشكل روميزي