فریزر بافت دیژیتال YDIII

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

فریزر بافت YDIII

تولید کمپانی YIDI از کشورچین.

قابل اتصال به انواع میکروتوم

          حداقل برش قابل تنظیم  μm 1 .

         بیشترین فضای سرد ذخیره سازی   40~32 μm

         صفحه نمایش LCD نمایش دهنده ی دمای cyroplate و cyroscalpel به طور همزمان.

       حداکثر اختلاف دمای صفحه فریزر ≥ 60

       حداکثر اختلاف دمای تیغه خنک کننده ≥ 50

      بازیابی اتوماتیک سیستم های خنک کننده بعد از یخ زدایی.