میز بازرسی دانه ها TGD-900

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

ایستگاه ( میز) بازرسی دانه ها با بزرگنمایی ×7 با ابعاد 33×36 سانتیمتر