رطوبت سنج دماسنج خاک دیجیتال پرتابل TZS-IW

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

رطوبت سنج-دما سنج خاک دیجیتال پرتابل

دما 60 ~ 10- درجه و رطوبت 100 ~ 1 با طول پروب 20 سانتیمتر