سختی سنج دانه غلات عقربه اي روميزي GWJ-I

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

سختی سنج دانه غلات ( گرانول )

عقربه ای رومیزی، محدوده اندازه گیری فشار 0 ~ 20 Kg/mm

اندازه کوچکترین دانه قابل اندازه گیری 4 میلیمتر و بزرگترین دانه 18 میلیمتر