ميكروسكوپ دو چشمیXSP - 146B

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

ساخت کمپانی ژنوس چینمیکروسکوپ بیولوژی XSP-146B


-  با منبع نور هالوژن


این میکروسکوپ تولید کمپانی ژنوس چین می باشد.

مشخصات:

WF10 ×/ 18mm

عدسی چشمی

عدسی شیی  Plan

10×

40×

100×

Inclined 30°,
Interpupilary Distance: 55mm -75mm

هد دو چشمی

Double layers mechanical stage, size: 180mm × 150mm, Moving range: 75mm × 50mm

مکانیکال استیج

Coaxial coarse & fine focusing

سیستم فوکوس

N.A1.25 Abbe condenser with iris diaphragm&filter

کندانسور

High brightness Kohler illumination, Halogen tungsten bulb 12V/20W

نور