رفرکتومتر دستی MT-055

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر





http://www.auto-parts.com.tw/

Specification  : 

Style
Brix
Range
0-55%Brix
Min.Div.
1%Brix
Accuracy
±1%
Remark
Without ATC