رفرکتومتر دستی MT-099

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

Information

Specification  : 

Style
Brix
Range
0-90%Brix
Min.Div.
0.2%Brix
Accuracy
±0.2%
Remark
Without ATC