سانتریفیوژ سیتولوژی CYT04

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

- سانتريفیوژ سیتولوژی
- 4 شاخه
- 3000 دور
- با نمايشگر ديجيتال سرعت و زمان
- تايمر 99-0 دقيقه
- همراه با  روتور