میکروسکوپ سه چشمیEX30-TR

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

ساخت کمپانی ژنوس چینمیکروسکوپ بیولوژی سه چشمی
عدسی های شیئی : Eplan (4X,10X,20X,40,100X
عدسی چشمی 22 واید تلسکوپی
نور LED