سانتریفیوژ PRO-VET.HE

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

- سانتریفیوژ میکرو هماتوکریت
- 12000 دور
- با نمایشگر دیجیتال سرعت و زمان
- تایمر 99-0 دقیقه
- همراه با روتور 24 شاخه کاپیلاری