ترازوي سه بازو MB20000

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

ترازوي سه بازو 1 گرم تا 20 كيلوگرم -محصول اوهايوس آمريكا