BR(K)5510

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

روتور 4 شاخه 250 سي سي زاويه متغيير