BRK-5206

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

روتور 6 شاخه 50 سي سي زاويه ثابت فلزي