BRK-5212

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

روتور 12 شاخه 15 سي سي زاويه ثابت فلزي