BRK-5324

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

روتور 24 شاخه 15 سي سي زاويه ثابت