بادنما و باد سنج ديجيتالJ8232

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

بادنما و بادسنج ديجيتال پرتابل تا 30 متر برثانيه