سانتریفیوژ PRO-PRP

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

ساخت کمپانی سنتوریون انگلیس
- سانتریفیوژ PRO-PRP
 
- 6000
 دور
- با نمایشگر
LED
- تایمر 99-0 دقیقه 
- با امکان نصب روتور :

4 شاخه 100 سی سی  زاویه متغیر 4000 دور BRK5505
6 شاخه 50  سی سی  زاویه ثابت  6000 دور BRK 5406