رفراکتومتر دستی MTD-045nD

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

رفراكتومتر دستي ديجيتال Brix 0-45% از 0.1% , Index : 1.3330~1.4098 از 0.0001%