رفراکتومتر دستی MTD-045

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

رفراكتومتر دستي ديجيتال Brix 0-45% از 0.1%