کوره 9 لیتری مدل LT9/12/B410

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

کوره 9 لیتری 1200 درجه، دیجیتال با قابلیت برنامه ریزی، ابعاد اتاقک 170*240*230 میلی متر، زمان رسیدن به حداکثر دما 90 دقیقه ، 3 کیلووات