سانتریفوژ کلینیکال PRO-HOS-GP

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

ساخت کمپانی سنتوریون انگلیس- سانتریفوژ کلینیکال PRO-HOS-GP
- 4000دور
- دارای نمایشگر دیژیتال
- دارای تایمر0-99 دقیقه 
- با امکان نصب روتورهای:
24 شاخه 15 سي سي زاويه ثابت 4000 دور      BRK5324
8  شاخه 50 سي سي زاويه ثابت 4000 دور      BRK5308
8 شاخه 10 سي سي زاويه متغیر 4000 دور      BRK5508 
4 شاخه 100 سي سي زاويه متغیرهمراه با کاسه کوچک BRK1000