سانتریفوژ یخچالدار PRO-HOS-LLR

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

1500 دور,دارای نمایشگر دیژیتال سرعت و زمان,تایمر 0-99 دقیقه,با امکان نصب روتورهای 6 شاخه 100 سی سی BRK5100 8 شاخه 50 سی سی BRK5308 24 شاخه 15 سی سی BRK5324 24 شاخه 2 سی سی BRK5424 36 شاخه 0.5 سی سی BRK5436 48 شاخه 0.2 سی سی BRK5448