سانتریفوژ(سروفيوژ) CW12

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

سانتریفوژ(سروفيوژ) 3500 دور با نمايشگر ديجيتال سرعت و زمان ، تایمر 90-0 دقیقه همراه با روتور 12 شاخه 2 سی سی و آدابتور برای لوله های 75×10 و 75×12