سانتریفوژ CR 7000

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

ساخت کمپانی سنتوریون انگلیس سانتریفوژ 15000 دور

 
 
RCF 22000 G 

 تایمر 99-0 دقیقه

 با قابلیت برنامه ریزی تا 10 برنامه 

 صفحه نمایش
LCD      

با امكان نصب روتور :

24 شاخه 2 سي سي زاويه ثابت 15000 دور    BRK5424

36 شاخه 5/0 سي سي زاويه ثابت 15000 دور  BRK5436

48 شاخه 2/0 سي سي زاويه ثابت 15000 دور  BRK5448

4 شاخه زاویه ثابت پی سی آر 15000 دور    BRK5494

4 شاخه 750 سی سی زاویه متغیر 4000 دور   BRK5553

24 شاخه 15 سی سی  زاویه ثابت 6000 دور BRK5324      

8 شاخه 50 سی سی  زاویه ثابت  6000 دور   BRK5308

6 شاخه 100 سی سی زاویه ثابت  6000 دور   BRK5100

و امکان نصب آدابتورهای مختلف