میکروسکوپ اینورت سه چشمیICX-41T

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

ساخت کمپانی ژنوس چینمیکروسکوپ اینورت بیولوژی
سه چشمی
با فيلتر های سبز و آبي و مكانيكال استيج
با عدسیهای (4X,10X,20X,40X) PH ایزو LPlan (LWD)