شیکر ارلن بالن رفت و برگشتی 3016

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

شیکر ارلن بالن رفت و برگشتی 15 کیلوگرمی 20 تا 300 دور تایمردار با صفحه 3967 ساخت کمپانی GFL آلمان