شوف بالن همزن دار دیژیتال DMSD633

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

بالن همزن دار دیژیتال 450 درجه 500 سی سی