شوف بالن همزن دار دیژیتال DMSD635

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

شوف بالن همزن دار دیژیتال 450 درجه 2 لیتری