سمپلر دیجیتالdPette

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

ساخت کمپانی دراگون چینسمپلر تك كانال 05-10 میکرو لیتر 5-50 میکرولیتر 30-300 میکرولیتر 100-1000 میکرولیتر دیژیتال قسمت اصلی قابل اتوکلاو سه سرعته با دو روش شارژ خطا 0.035~0.10 میکرولیتر سیستم کنترل خطای داخلی با صفحه LCD